Massage på jobbet

Massage på jobbet

Massage på jobbet är en del i er strategi för god hälsa, attraktivitet som
arbetsgivare och god lönsamhet.
Ökade sjukskrivningskostnader, ökade kostnader för att attrahera och behålla rätt personal är vardag i de
flesta företag idag.
Enligt Försäkringskassan så hänför mer än hälften av alla sjukskrivningar i Sverige till

områden såsom stress och muskulära problem.
Genom en hälsostrategi på företaget där massage är en del,
kan vi skapa ett ännu bättre företag som är mer konkurrenskraftigt och som levererar bättre resultat.
Massage på jobbet (kontorsmassage) ökar även er attraktivitet som arbetsgivare och det blir lättare att dels
rekrytera rätt personal samtidigt som ni behåller personalen.


Företagsmassage på jobbet ger:
•Friskare personal
•Piggare, gladare och mer produktiva medarbetare
•Mer energi, mindre ont och bättre leveranskapacitet
•Minskad stress och en bättre arbetsmiljö
•Ökad attraktivitet som arbetsgivare
•Bättre lönsamhet genom minskade sjukskrivningskostnader.


Massage för dina anställda - en laddningsstation i vardagen
•En tid för avkoppling och minskad stress där de kan ladda upp batterierna.
•Enkel bokning samt att det sker på jobbet möjliggör för de anställda att planera in sin massage.
•Öka nyttjandegraden av friskvårdsbidraget.
•Tidseffektivt, det tar inte lång tid från arbetet.
•Personligt, samma massör som kommer varje gång.
•Massage är avdragsgillt.


Kontakt: Karin tel:0739-993909
karin@karinswellness.se
https://karinswellness.se