Yoga

Yoga

Yoga för oss i väst


Yoga är en Indisk, mångtusenårig livsfilosofi och hälsovetenskap som strävar efter att individen hittar ett lugn och en inre tillfredställelse oavsett livets skiftningar.


I väst mäter vi ofta vårt värde i hur mycket vi presterar. Den strävan kan verka god men skapar en stress inombords som i längden ger hälsoproblem.


Stress är inte bara ett mentalt tillstånd utan påverkar även i hög grad den fysiska kroppen med bl a spänningsvärk, försämrat immunförsvar och dåligt näringsupptag. Till slut har kroppen inte längre tillräcklig energi att lägga på utrensning och uppbyggnad vilket gör den mer och mer mottaglig för sjukdomar och skador.


Yoga motverkar detta tärande förlopp. Att utföra intelligent utarbetade rörelser i takt med en djup, medveten andning är lugnande, möjliggör återhämtning och ger en effektiv fysisk träning.


Under yogakursen får du lära dig olika tekniker för avslappning, fokusering och kroppskontroll. Allt för att skapa en tillvaro där en stark och frisk kropp härbärgerar ett förnöjsamt och kärleksfullt sinnelag. Precis så som det var tänkt från början

Mediyoga  vt-2020

Måndagar 10.30
Tisdagar kl.11 & kl.18.15
Onsdagar kl. 18.15
Torsdagar kl 10.30